Bedekt

Olieverf op doek, 2014

70x85cm / 27.5″x33.5″

Dit is een schilderij uit 2014. In die periode schilderde ik werken met meer drama. Het heeft geen specifieke betekenis, maar het beeld is krachtig en heeft symboliek in zich. Zelf weet ik niet exact wat ik ermee wilde uitdrukken, maar het beeld raakte mij. Het woordje ‘zichtloos’ kwam in mij op. De doek lijkt vrijwillig over het hoofd getrokken te zijn. Of het ter afscherming is, of een manier om je te onttrekken aan de wereld blijft onduidelijk. Helder is dat er geen zicht is op de buitenwereld. Als het ware opgesloten in de eigen werkelijkheid. Bedekt. Zichtloos. Tegelijkertijd veilig en beschermd, maar ook alleen en onwetend.

This is a painting from 2014. In that period I painted works with more drama. It has no specific meaning, but the image is powerful and has symbolism in it. I don’t know exactly what I wanted to express with it, but the image touched me. The word ‘sightless’ came to mind. The cloth seems to have been pulled over the head voluntarily. Whether it’s for shielding, or a way to abstain remains unclear. It is clear that there is no view of the outside world. As it were locked up in one’s own reality. Covered. Sightless. Safe and protected at the same time, but also alone and ignorant.

Ingezoomde details: