Kerkje Saumur

Aquarel, 2022

26x32cm / 10.2″x12.6″
Baohong Cold Press 300g

Dit is een kerkje uit de 8e eeuw, in Saumur, Frankrijk. De bovenkant is van recenter datum, het zal in de loop der tijd geregeld veranderd zijn. Altijd leuk om eens goed te bekijken. En om een aquarel van te maken. De stenen muurtjes zijn altijd leuk om te doen.

This is a small church from the 8th century, in Saumur, France. The top is more recent, it will have changed regularly over time. Always nice to take a good look. And to make a watercolor out of it. The stone walls are always fun to do.

Ingezoomde details: