Informatie

Welkom op mijn website. Ik ben Steven van Rij, kunstschilder in Zwolle. Ik schilder voornamelijk met olieverf en nog niet zo lang geleden heb ik mij toegelegd op aquarelleren. Het zijn totaal verschillende technieken, elk met eigen unieke uitdagingen.

Verstilling en vaak ook eenvoud zijn kenmerken van mijn werk. In mijn werk wil ik de dingen voor zichzelf laten spreken. Werk vol symboliek maak ik niet (meer). Zoeken naar diepzinnige bedoelingen is iets wat ik graag aan anderen overlaat. De waarneming zelf staat centraal, theoretische kaders zijn voor mij niet zo belangrijk. Innerlijke contemplatie vind ik een mooi iets; Stilletjes reageren op wat het beeld met je doet en de dingen in jezelf laten doorwerken. ‘Laat het beeld zijn ding doen’ en kijk zonder bemoeienis van sturende idee├źn.

Mijn stijl is realistisch, klassiek. Johannes Vermeer, Rembrandt, John Singer Sargent, Anders Zorn, maar ook de hedendaagse Henk Helmantel of onbekendere schilders als Nick Alm of Michal Jasiewicz zijn enkele van mijn vele voorbeelden. Je zou mij een fijnschilder kunnen noemen, maar die term is ook wat vaag. Het belangrijkste in een goed realistisch schilderij is of de tonen kloppen. Als die kloppen, kan een juist geplaatste grove veeg verf je al snel overtuigen.

Midden jaren ’90 heb ik in Kampen kunstacademie gedaan, richting autonoom schilderen. Het plan was dat ik tekendocent zou worden, maar ik ben toch wat anders gaan doen. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs geworden. Een geweldige baan, ik zou het niet willen missen. Toch miste ik het schilderen. Ik ben toen minder gaan werken en in Ateliers Koewegje gestart als kunstschilder. Ook doe ik fotografiewerk, maar minder intensief.

Sommige schilderijen op deze website zijn verkocht. Mocht u interesse hebben in een werk, neem dan contact met mij op. Ik schilder ook in opdracht.

E-mail: info@stevenvanrij.nl

Volg mij op Instagram: instagram.com/stevenvanrij.nl

Hartelijke groet,

Steven van Rij

Welcome to my website. I am Steven van Rij, painter. I live in Zwolle, The Netherlands. I mainly paint with oil paint and not so long ago I also focused on watercolor painting. They are completely different techniques, each with its own unique challenges.

Tranquility and often simplicity are characteristics of my work. In my work I want to let things speak for themselves. I don’t make work full of symbolism (anymore). Searching for deep meaning is something I like to leave to others. The observation itself is central, theoretical frameworks are not so important to me. I think inner contemplation is a beautiful thing; Silently respond to what the image does to you and let things work through in you.
Watch, without the interference of guiding ideas.

My style is realistic, classic. Johannes Vermeer, Rembrandt, John Singer Sargent, Anders Zorn, but also the contemporary Henk Helmantel or painters such as Nick Alm or Michal Jasiewicz are some of my many heroes. You could call me a fine painter, but that term is also a bit vague. The important thing is whether the tones are correct. If they’re right, a rough swipe of paint can quickly turn into something.

In the 90’s I attended art academy in Kampen, specializing in painting. The plan was that I would become a drawing teacher, but I started doing something else. I became a teacher on a primary school for children with special needs. A great job, I wouldn’t want to miss it. Yet I missed painting. I started working less and started as a painter in a studio in Zwolle-Centrum. I also do photography work, but less intensively.

If you are interested in a work, please contact me. Some paintings on this website have been sold. I also paint on commission.

Email: info@stevenvanrij.nl

Follow me on Instagram: instagram.com/stevenvanrij.nl

Sincerely,

Steven van Rij